CONCLUSIONS

Tots els estudiants de segon de batxillerat estem d’acord amb el fet que el treball de recerca és un obstacle més en un curs on més aviat en sobren. Molts pensen també que és una pèrdua de temps dur a terme un projecte tan extens perquè l’endemà de presentar-lo quedi en l’oblit. Nosaltres, en canvi, no ho creiem així. Després de treballar en aquest blog prop de sis mesos, podem extreure una sèrie de valoracions personals que ho demostren:

  • Hem creat un blog senzill, entenedor i ordenat: tot i no dominar el format blog hem sigut capaços de formar un espai clar, de fàcil comprensió i motivador on tota la informació disposada s’enllaça entre si formant un fil conductor entre totes les pàgines que el formen. Gràcies a una bona organització i al fet de posar-nos en la pell del visitant hem donat forma a un espai de fàcil lectura i comprensió.
  • Hem unit dos mons que ens apassionen: una de les nostres finalitats primeres era la de fusionar la mitologia clàssica amb l’art. Després de seleccionar més de 70 obres i explicar les històries que s’amaguen darrere d’aquestes podem afirmar que ho hem aconseguit.
  • Hem demostrat la importància de la mitologia grecoromana com a element inspirador al llarg de totes les èpoques artístiques occidentals: després de la recerca i a l’hora de seleccionar de quines obres parlaríem hem observat el gran nombre d’escultures basades o relacionades amb la mitologia grecollatina, demostrant així la influència que han tingut aquestes històries mítiques en el pensament d’escultors, pintors, músics…
  • Hem elaborat un blog útil: no volíem crear només un blog que només satisfés les nostres expectatives. Volíem formar un espai on cada persona que entri pensi que no està perdent el temps mentre fa un cop d’ull per les pàgines que el formen. Una de les nostres finalitats era la d’aconseguir crear un blog d’informació fiable i sobretot interessant, no només centrant-nos en els aspectes formals de les obres sinó  també en les seves històries, en les seves curiositats i, sobretot, en els seus mites.
  • Hem après: en realitzar aquest blog hem après aspectes dels dos mons que desconeixíem. Hem assimilat noves paraules i conceptes que ens han servit per millorar el nostre vocabulari així com noves històries mitològiques que ens han fet estimar, encara més si es pot, aquest món d’històries fascinants.
  • Hem millorat com a companys: fer un treball de recerca conjunt pot portar a dos camins, o barallar-se amb el teu company per sempre o enfortir encara més l’amistat. És l’últim cas el que ens ha succeït a nosaltres. Tenir un company al costat ens ha permès tenir un suport per als moments en els quals volíem llençar la tovallola o aquells en els quals fer un projecte així semblava impossible.

Per tot això, podem dir que mai oblidarem un treball així. Al contrari de l’opinió  majoritària dels estudiants com nosaltres respecte el treball de recerca, nosaltres tenim clar que mai oblidarem el nostre. Mantenir-lo en la xarxa ens permetrà consultar-lo quan vulguem recordar totes les experiències que ens va portar i evitar que es perdi per sempre com pot passar amb un de paper.

Tanmateix, no tot han estat flors i violes. També hem trobat diverses dificultats al llarg del procés:

  • Dificultat en la recerca de diverses obres: volem subratllar la dificultat a l’hora de trobar un llistat del total d’obres que ens trobem en els museus, així com la informació de totes elles. Molta de la informació ha sigut extreta de notícies de diaris italians o francesos que parlaven sobre restauracions o sobre informes realitzats pels mateixos restauradors.
  •  Desconeixement total de la realització d’un espai web/blog: tot i això, hem sigut capaços de fer-lo el millor que hem sabut i hem pogut.
Anuncis