ESTRUCTURA DEL TREBALL

Sabíem que un treball de recerca en el qual volien que apareguessin les principals obres escultòriques de tema mitològic de sis dels museus més importants d’Europa corria el perill de ser una enumeració llarga i de tant exhaustiva extenuant. Per això, vam veure clara des del principi la necessitat de presentar tota la informació de la manera més clara, polida i ordenada, perquè resultés agradable a la vista i animés als potencials lectors a continuar llegint-lo sense gaire esforç.

Al presentar els resultats en format blog teníem diversos punts a favor. Per una banda, creiem, i per això ho hem realitzat en aquest format, que fer un treball de recerca online resultaria més profitós que en paper. Profitós en el sentit que vam pensar que moltes persones, al veure 100 fulls escrits,  i possiblement aquest treball en paper hauria ocupat molt més, no haurien volgut ni apropar-s’hi, ni tan sols nosaltres. Per això, vam pensar que realitzar-lo d’una manera interactiva faria d’aquest un treball menys feixuc i més interessant per a la persona que es decidís a mirar-lo. Si amb aquest format aconseguim que una persona s’hi interessi, encara que potser mai el llegeixi sencer, segur que amb dues ullades pot descobrir coses que potser en paper mai s’hauria proposat llegir.

D’altra banda, el blog web ens dóna l’oportunitat de facilitar molt la tasca d’estructuració de la informació, i ens ofereix un port segur, ja que la informació queda penjada al núvol d’internet, assegurant-nos que mai la perdem.

Així doncs, a l’hora de crear l’Índex per al blog hem pensat sempre en els futurs lectors. Volíem un índex senzill, que no provoqués confusió i que estigués jerarquitzat per ordre d’importància. Després de pensar i repensar mil formes de disposar l’índex i el cos del treball el resultat ha estat aquest:

INDEX

En primer lloc, la primera pestanya “Índex” mostra al lector l’estructura del treball potser d’una manera més clara. Disposada en apartats i subapartats la informació està enllaçada amb la pàgina on es pot trobar.

presenEl primer d’aquest apartat és el de “Presentació”.

Subdividit en 7 apartats, el lector trobarà els aspectes més importats a l’hora de realitzar un Treball de Recerca. En la “presentació del treball” exposem el projecte de manera molt resumida per tal que tota persona que arribi per primer cop al blog sàpiga de què tracta. Esdevé una mena d’invitació a continuar llegint el treball.

En “Qui som?” trobarà la informació dels autors del blog, dos estudiants de batxillerat que s’han hagut d’enfrontar al treball més dur elaborat fins aleshores.

Potser, però, els següents subapartats siguin els més importants. En “Objectius”, “Motivacions” i “Metodologia” donarem resposta al perquè de l’elecció del tema, explicant què volíem aconseguir i quina ha sigut la manera d’aconseguir el resultat que ara mateix esteu llegint. En “Estructura del Treball” us  mostrarem totes les parts del treball i quina és la manera més adient per conèixer l’espai.

introUn cop fetes les presentacions, en el següent apartat “Introducció” els lectors posaran un primer peu en el tema del treball. Hem triat parlar d’escultura que representa mites grecoromans, i per això, prèviament, creiem que és útil una breu introducció en la qual definim mitologia, art i la relació entre ambdós. Llegir els tres subapartats que formen la introducció és un gran ajut per  comprendre la idea del nostre treball. En “Mitologia” descobrireu la dificultat de definir realment què és un mite i que no. En “Art” gaudireu d’una breu anàlisi de quin ha sigut el desenvolupament de l’art al llarg de les diferents èpoques artístiques i en “Mitologia en l’Art” podreu comprovar com els dos mons que ens han portat a realitzar aquest treball s’uneixen creant un imaginari fascinant.

Tots aquests apartats previs porten al vertader eix principal del treball: “Obres”. Aquest llistat amb més de 70 obres esdevé el fruit de prop de 5 mesos de treball. A partir d’aquí, els lectors podran accedir a comentaris exhaustius de les obres per tal de descobrir curiositats i la història d’aquestes.

A partir de la introducció present en totes i cadascuna de les obres, els lectors podran moure’s per la resta del blog. El títol els conduirà a la descripció dels personatges que apareixen en les obres; l’autor, a un breu apunt biogràfic; la localització a la descripció del lloc i museu on es troben i l’estil a les característiques bàsiques d’aquest en la seva vessant escultòrica.

A més, en l’apartat Galeria, podreu gaudir d’una selecció de fotografies de les obres de les quals parlem.

museiEl següent apartat de l’Índex MUSEUS” serveix per oferir una descripció dels entorns que acullen les obres que analitzem. La finalitat d’aquest apartat és situar el lector en l’espai per tal que conegui el motiu de la localització de les obres i la història dels museus que les acullen.

En cadascun dels museus podreu trobar informació de la seva història i la seva col·lecció, fent incís, és clar, en quins són els mites de pedra que hi trobarem.

A més, al final de cada museu trobareu Recursos útils que us poden servir per completar la informació que nosaltres donem, com per exemple el plànol del museu, la seva web o l’enllaç a la visita virtual que ofereixen museus com els Vaticans o els Uffizi.

A continuació, a “Ciutats”, podreu consultar la història de les tres ciutats on se situen les obres que tractem (Roma, París i Florència), així com un breu resum dels principals llocs d’interès, per si alguna vegada us animeu a descobrir aquestes tres ciutats encisadores. Al final de la pàgina de cada ciutat, trobareu els museus dels quals parlem en el blog.

apoloppD’altra banda, el tres apartats següents esdevenen un punt imprescindible en la comprensió total del treball: l’apartat Personatges està dividit en dues parts. En la primera (PANTEÓ) només clicant sobre les figures podreu consultar els aspectes més importats de les principals divinitats grecoromanes i en la segona (Altres personatges) exposem de manera resumida qui són els altres personatges presents a les obres.

En “Autors” podreu conèixer breument la vida dels autors de les obres exposades per tal d’entendre la importància d’aquests i el seu paper en els diferents moviments artístics en els quals participaren.

Per últim, el “Glossari” us permetrà entendre millor alguns aspectes de les obres, sobretot pel que fa als estils dels quals formen part. A partir de l’explicació de les tècniques, la definició dels tecnicismes i la informació del vocabulari assolireu una sèrie de coneixements molt útils i recurrents en el món escultòric.

Per tal de tancar el treball, exposarem quines han sigut les nostres conclusions i us informarem de quins llibres i webs hem consultat per tal de realitzar el blog.

Amb la finalitat de fer del blog un espai senzill a l’hora de navegar per ell, hem tractat d’enllaçar cada paraula amb la pàgina on aquesta s’explica, tant amb el glossari com amb els déus.

Al final de cada pàgina trobareu un enllaç com aquest que us facilitarà tornar ala navegació, ja que només clicant en ell podreu tornar a la pàgina principal que estàveu consultant: Obres, autors, Panteó

fletxaPer últim, teniu una fletxa situada a la banda dreta que serveix també per facilitar la tornada al principi d’una pàgina, ja que de vegades per l’extensió d’aquestes pot resultar lent fer-ho manualment.

Anuncis